University Of Michoacan

Thuvienvatly danh gia1.7/101 binh chon
PhD fellowships at the Institute of Physics and Mathematics - University of Michoacan - Morelia - Mexico.

PhD fellowships at the Institute of Physics and Mathematics - University of Michoacan - Morelia - Mexico. PHYSICS GRADUATE FELLOWSHIPS INSTITUTION: Institute of Physics and Mathematics, University of Michoacan, Morelia,Mexico.PROGRAM: Master's and PhD programs in Physics.FIELDS: Include Cosmology, Gravitation, Astrophysics, High Energy Physics,Mathematical Physics, Field Theory, Biophysics and Statistical Physics.APPLICATION DEADLINE: November 30, 2010 for the spring term (March 2011);April 15, 201

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

360 độ

Vật lý 360 độ là trang tin nhanh, trao đổi chuyên đề vật lý và các khoa học khác cũng như các nội dung liên quan đến dạy và học.
Hi vọng các bạn giúp chúng tôi bằng cách đăng kí làm CTV.
Liên hệ: banquantri@thuvienvatly.com