Rutherfordium

Thuvienvatly danh gia2.9/102 binh chon
Bảng tuần hoàn hóa học tốc hành (Phần 93)

Bảng tuần hoàn hóa học tốc hành (Phần 93) Lawrencium Khi nghệ sĩ trào phúng Tom Lehrer sáng tác bài hát bảng tuần hoàn nổi tiếng của ông, ‘Các Nguyên Tố’, vào năm 1959 chỉ có 102 nguyên tố. Nhưng với các khám phá nguyên tố mới xuất hiện dồn dập, chính ông đã thêm vào một đoạn đuôi: ‘Đây mới là các nguyên tố mà tin tức được lan tới Harvard, có thể

Nguyên tố rutherfordium

Nguyên tố rutherfordium Số nguyên tử: 104 Kí hiệu nguyên tử: Rf Trọng lượng nguyên tử: 265 Điểm nóng chảy: Chưa biết Điểm sôi: Chưa biết Nguồn gốc tên gọi: Rutherfordium được đặt theo tên của nhà khoa học Ernest Rutherford. Khám phá: Có một số tranh cãi về lịch sử khám phá của rutherfordium. Nó lần đầu tiên được báo cáo bởi mộ

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

360 độ

Vật lý 360 độ là trang tin nhanh, trao đổi chuyên đề vật lý và các khoa học khác cũng như các nội dung liên quan đến dạy và học.
Hi vọng các bạn giúp chúng tôi bằng cách đăng kí làm CTV.
Liên hệ: banquantri@thuvienvatly.com