Nuna

Thuvienvatly danh gia1.7/101 binh chon
Châu Á và châu Mĩ sẽ hợp nhất trong 50-200 triệu năm nữa

Châu Á và châu Mĩ sẽ hợp nhất trong 50-200 triệu năm nữa Các nhà địa vật lí ở Mĩ tin rằng cuối cùng họ đã giải được bí ẩn các siêu lục địa ra đời như thế nào. Theo mô hình của họ, mỗi siêu lục địa hình thành bên trong vùng co rút “Vành đai Lửa” nằm cách siêu lục địa trước đó 90o. Đối chiếu kết quả này vào tương lai, siêu lục địa tiếp theo được d

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

360 độ

Vật lý 360 độ là trang tin nhanh, trao đổi chuyên đề vật lý và các khoa học khác cũng như các nội dung liên quan đến dạy và học.
Hi vọng các bạn giúp chúng tôi bằng cách đăng kí làm CTV.
Liên hệ: banquantri@thuvienvatly.com