Những Con Số Làm Nên Vũ Trụ

Thuvienvatly danh gia9.4/1081 binh chon
Những con số làm nên vũ trụ - Phần 1

Những con số làm nên vũ trụ - Phần 1 NỘI DUNG Lời nói đầu 1 Hằng số hấp dẫn 2 Tốc độ ánh sáng 3 Hằng số khí lí tưởng 4 Độ không tuyệt đối 5 Số Avogadro 6 Điện học và hằng số tỉ lệ 7 Hằng số Boltzmann 8 Hằng số Planck 9 Bán kính Schwarzschild 10 Hiệu suất nhiệt hạch hydrogen 11 Giới hạn Chandrasekhar 12 Hằng số Hubble 13 Omega   CH

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

360 độ

Vật lý 360 độ là trang tin nhanh, trao đổi chuyên đề vật lý và các khoa học khác cũng như các nội dung liên quan đến dạy và học.
Hi vọng các bạn giúp chúng tôi bằng cách đăng kí làm CTV.
Liên hệ: banquantri@thuvienvatly.com