Nhà Du Hành Nữ

Thuvienvatly danh gia1.7/101 binh chon
Những người phụ nữ đầu tiên bay vào vũ trụ

Những người phụ nữ đầu tiên bay vào vũ trụ Người phụ nữ đầu tiên bay vào vũ trụ Nhà du hành người Liên Xô Valentina Tereshkova là người phụ nữ đầu tiên bay vào vũ trụ. Tereshkova được chọn từ hơn 400 người đăng kí cho chuyến bay trên tàu Vostok 6 diễn ra vào ngày 16 tháng 6 năm 1963. Người phụ nữ Mĩ đầu tiên bay vào vũ trụ Tháng 6 năm 1983, nhà du hà

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

360 độ

Vật lý 360 độ là trang tin nhanh, trao đổi chuyên đề vật lý và các khoa học khác cũng như các nội dung liên quan đến dạy và học.
Hi vọng các bạn giúp chúng tôi bằng cách đăng kí làm CTV.
Liên hệ: banquantri@thuvienvatly.com