Bảng Tuần Hoàn Hóa Học

Thuvienvatly danh gia9.6/10111 binh chon
Yttrium – Những điều nên biết

Yttrium – Những điều nên biết Số nguyên tử: 39 Kí hiệu nguyên tử: Y Trọng lượng nguyên tử: 88,90585 Điểm nóng chảy: 1.522 C Điểm sôi: 3.345 C Cấu hình electron và các tính chất nguyên tố của ytterium. Nguồn gốc tên gọi: Yttrium được đặt theo tên Ytterby, một ngôi làng ở Thụy Điển gần Vauxholm. Có một mỏ đá ở Ytterby đã mang lại nhiều k

Hiệu chỉnh trọng lượng nguyên tử có thể làm thay đổi bảng tuần hoàn

Hiệu chỉnh trọng lượng nguyên tử có thể làm thay đổi bảng tuần hoàn Một thời kì huy hoàng từ nước Nga giữa thế kỉ 19 đã mang lại một ít đổi mới. Năm nguyên tố tại chính giữa bảng tuần hoàn hóa học sẽ không bao giờ trông như cũ nữa, sau khi người ta cập nhật trọng lượng nguyên tử của chúng. “Thầy dạy hóa học của bạn có lẽ từng bảo bạn rằng ‘trọng lượng nguyên

Thêm một hàng mới cho bảng tuần hoàn hóa học

Thêm một hàng mới cho bảng tuần hoàn hóa học Hồi năm ngoái, các nhà khoa học ở Đức đã bắt đầu tiến hành tạo ra nguyên tố nặng nhất được biết trong vũ trụ: nguyên tố 119. Trong 5 tháng, họ đã nỗ lực hợp nhất các nguyên tử thuộc hai nguyên tố nhẹ hơn để tạo ra một nguyên tử lớn với 119 proton trong hạt nhân của nó. Giống như những nguyên tố siêu n

Germanium – Những điều nên biết

Germanium – Những điều nên biết Số nguyên tử: 32 Kí hiệu nguyên tử: Ge Trọng lượng nguyên tử: 72,63 Điểm nóng chảy: 938,25 C Điểm sôi: 2.833 C Cấu hình electron và các tính chất nguyên tố của germanium. Ảnh: Greg Robson/Creative Commons Nguồn gốc tên gọi: Tên gọi germanium có xuất xứ từ Germania, tiếng Latin gọi vùng German (Đức). Khám phá: Dmitri Me

Sắt – Những điều nên biết

Sắt – Những điều nên biết Số nguyên tử: 26 Kí hiệu nguyên tử: Fe Trọng lượng nguyên tử: 55,845 Điểm nóng chảy: 1538 C Điểm sôi: 2861 C Cấu trúc nguyên tử và tính chất nguyên tố của sắt. Ảnh: Greg Robson/Creative Commons Nguồn gốc tên gọi: Iron (sắt) là một từ Anglo-Saxon. Kí hiệu hóa học cho sắt, Fe, có xuất xứ Latin từ ferrum, nghĩa là

Nickel – Những điều nên biết

Nickel – Những điều nên biết Số nguyên tử: 28 Kí hiệu nguyên tử: Ni Trọng lượng nguyên tử: 58,6934 Điểm nóng chảy: 1.455 C Điểm sôi: 2.913 C Nguồn gốc tên gọi: Từ nickel là từ dịch tắt từ tiếng Đức kupfernickel. Kupfer có nghĩa là đồng và nickel trong tiếng Đức là từ chỉ quỷ Satan hoặc quái vật. Khám phá: Nam tước Axel Fredrik Cronstedt kh

Potassium – Những điều nên biết

Potassium – Những điều nên biết Số nguyên tử: 19 Kí hiệu nguyên tử: K Trọng lượng nguyên tử: 39,0983 Điểm nóng chảy: 65,5 C Điểm sôi: 759 C Nguồn gốc tên gọi: Từ nguyên potassium có thể truy nguyên từ tiếng Anh, tiếng Latin và tiếng Arab. Nó xuất xứ từ tiếng Anh potash và tiếng Arab qali (kiềm). Nguồn gốc của kí hiệu K của nó có từ tiếng Lati

Calcium – Những điều nên biết

Calcium – Những điều nên biết Số nguyên tử: 20 Kí hiệu nguyên tử: Ca Trọng lượng nguyên tử: 40,078 Điểm nóng chảy: 842 C Điểm sôi: 1.484 C Nguồn gốc tên gọi: Từ calcium có xuất xứ từ tiếng Latin calx (vôi). Khám phá: Người La Mã đã biết điều chế vôi từ hồi thế kỉ thứ nhất nhưng họ không nhận ra nó là một kim loại. Khám phá đó di

Argon – Những điều bạn nên biết

Argon – Những điều bạn nên biết Số nguyên tử: 18 Kí hiệu nguyên tử: Ar Trọng lượng nguyên tử: 39,948 Điểm nóng chảy: - 189,35 C Điểm sôi: - 185,85 C Nguồn gốc tên gọi: Từ argon có xuất xứ Hi Lạp argos (trơ). Khám phá: Năm 1785, Henry Cavendish nghi ngờ argon có mặt trong khí quyển nhưng nó không được nhận ra là một chất riêng mãi cho đến năm 189

Magnesium – Những điều bạn nên biết

Magnesium – Những điều bạn nên biết Số nguyên tử: 12 Kí hiệu nguyên tử: Mg Trọng lượng nguyên tử: 24,3050 Điểm nóng chảy: 1.090 C Điểm sôi: 650 C Nguồn gốc tên gọi: Từ Magnesia, một quận ở Thessaly, Hi Lạp. Khám phá: Joseph Black là người đầu tiên nhận ra magnesium là một nguyên tố vào năm 1755. Humphry Davy tách được nó vào năm 1808, Antoine A.B. Bussy

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

360 độ

Vật lý 360 độ là trang tin nhanh, trao đổi chuyên đề vật lý và các khoa học khác cũng như các nội dung liên quan đến dạy và học.
Hi vọng các bạn giúp chúng tôi bằng cách đăng kí làm CTV.
Liên hệ: banquantri@thuvienvatly.com